Mga Maikling Kuwento Wiki
Advertisement

[]

Gerardo Torres


Mga Tauhan[]

  • Tagapagsalaysay - Siya ay mayroong karelasyong dalawampung taong mas bata sa kanya. Dati ay ayaw niya ganoong uri ng relasyon.
  • Daniel - Isang binatilyong inglisero, maputi, mukhang anak-mayaman at may kataasan sa edad niyang labing-anim. Siya ang karelasyon ng tagapagsalaysay.

Buod[]

Nakipagrelasyon ang tagapagsalaysay sa isang binatilyo kahit na noon ay nandidiri siya sa mga matatandang lalaki na mahilig sa mga batang-batang babae o lalaki. Nakilala ng tagapagsalaysay si Daniel isang hapon sa pool ng condominium niya habang pinapanood siya nitong lumangoy. Nalaman niya ang mga bagay tungkol kay Daniel nang magkausap sila. Magpapaalam na sana ang tagapagsalaysay subalit nagpumilit pa rin sumama si Daniel sa kanyang unit. Pagdating sa unit niya, hinalikan niya si Daniel at doon na sila nagtalik. Iyon ang pagsisimula ng relasyon nila. Tuluyan na nga siyang nahulog kay Daniel at wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Masaya man sila, nangangamba pa rin ang tagapagsalaysay sa kahahantungan ng relasyon nila ni Daniel.


Mga Paksa[]

  • Pederasty - Si Daniel na edad labing-anim ay nakipagrelasyon sa tagapagsalaysay kahit na dalawampung taon ang kanilang pagitan. Gumagawa rin sila ng mga sekswal na mga gawain sa kanilang relasyon.
  • Pagmamahal - Lubos na mahal ng tagapagsalaysay si Daniel kaya handa siyang magkasala, makasama lamang ang kanyang mahal.
Advertisement