Mga Maikling Kuwento Wiki
Advertisement

Talambuhay[]

Si Gerardo Z. Torres ay nagsimulang magsulat ng mga kuwento sa gulang na labinsiyam. Nagtapos ng A.B. Literature sa De La Salle University, M.A. Literature (English) sa Ateneo de Manila University, at Ph.D. Literature sa DLSU. Nanungkulansiya sa Departamento ng Literatura ng DLSU bilang Pangalawang Tagapangulo noong 1992-1995, Tagapangulo noong 1996-1997, at Koordinator para sa mga Graduwang Programa noong 2002-2003. Nanungkulan din siya bilang Associate Direcotr for Fiction ng Bienvenido N. Santos Creative Writing Center noong 2003-2006. Siya ang may hawak ng Doreen G. Fernandez Professorial Chair in Literature noong 2007-2009. Sa kasalukuyan, siya ay professor ng literatura at malikhaing pagsulat sa DLSU.

Mga Maikling Kuwentong Naisulat[]

Advertisement