Mga Maikling Kuwento Wiki
Advertisement

May akda[]

Isinulat ni Honorio Bartolome de Dios


Mga Tauhan[]

  • Arnold Sarmiento – bidang baklang nagtatrabaho sa accounting department ng isang kumpanya. Magiging malapit sa isang lalaki ngunit mapapatay niya sa huli.
  • Lalaki – gwapong kaopisina ni Arnold. Naging malapit kay Arnold at kinalauna’y napatay niya.
  • Archie – kapatid na bakla ng lalaki. Nakulong dahil sa pagbebenta ng droga ngunit ni minsan ay hindi pa dinalaw ng lalaki.
  • Edna – babaeng kaopisina nina Arnold at ng lalaki. Masasabing kahit paano ay malapit kay Arnold.
  • Louie – kaibigan ng lalaki at personnel manager sa kumpanya.
  • Raul – isa sa mga kaopisina nila. Nakikipagpalitan ng mga magazine at bombang komiks ang lalaki dito.
  • Reggie – isa sa mga kaopisina nila. Madalas makipagsugal ang lalaki dito.
  • Dennis – kaibigang bakla ni Arnold noong bata pa siya. Matapos palayasin ng ama ni Arnold nang minsang makitira ito sakanila, hindi na muli pang nagkaroon ng balita si Arnold ukol dito.

Buod[]

Kasisimula pa lamang ni Arnold sa opisina noong nakilala niya ang lalaki – katapat niya ang lamesa nito. Naging malapit sila at nagkaroon ng mga palagiang paglabas – paglabas na palagiang si Arnold ang taya. Isang gabing galing sila sa birthday ni Louie, inaya si Arnold ng lalaki na sa bahay na lamang nito siya matulog. Dito naikwento ng lalaki na mayroon siyang baklang kapatid na nakakulong, si Archie. Galit siya rito at sa mga kapareho nito ng kasarian. Hindi man kakilala ni Arnold si Archie, dinalaw niya ito – isang gawaing kahit kailan ay hindi ginawa ng kapatid na lalaki ni Archie.


Isang araw, nangutang ang lalaki kay Arnold at pinapunta siya sa bahay. Dito naganap ang huli nilang pagsasama gayon din ang katuparan ng paghihiganti ni Arnold.


Paksa[]

· Paghihiganti – Ilang beses nang ipinahiya at nasaktan ng lalaki si Arnold. Kaya naman sa huli nilang pagsasama, dito na niya nagawa ang pagpatay sa lalaki.

· Pananamantala – Bukod sa pisikal na pananamantala (sekswal na pananamantala) ng lalaki kay Arnold sa bandang huli, ginugulangan din niya ito sa usaping pera. Ang mga kaopisina rin ni Arnold ay laging nagpapalibre sa kanya tuwing may inuman.

· Pagmamahal – Hindi man tuwirang sinabi ay makikita natin ang malaking interes at kagustuhan ni Arnold sa lalaki. Maraming bagay ang tinitiis niya gaya ng pagpapahiya nito sakanya.

· Panlilinlang o Panggugulang sa kaparehong kasarian – Nagpapakita ng interes ang lalaki kay Arnold ngunit iyon pala ay gagamitin lamang niya ito para sa mga pansariling kagustuhan. Nakita rin ang panlilinlang noong inaya ng lalaki si Arnold para umano’y mag-blowout dahil unang araw niya sa trabaho, iyon pala ay kasama ang halos lahat na mga barako sa kanilang departamento.

· Romansa – Ginusto naman ni Arnold ang pagiging malapit nila ng lalaki. Ginusto niya rin ang nangyari sa kanila ng lalaki noong una subalit umabot lang sila sa kanilang limitasyon.

Advertisement