Mga Maikling Kuwento Wiki
Advertisement

May akda[]

Mary Grace


Tauhan[]

  • Narrator – mayroong lihim na hinanakit sa kanyang ate sapagkat halos nadarama niyang inaagaw ng ate niya ang mga lalake sa buhay niya.
  • Ate – bago matapos ang kwento, hindi malaman-laman ang tunay na pakay niya kung bakit niya inaakit ang mga lalaking pumupunta sa bahay nila na dapat ay dadalaw sa kanyang kapatid. Sa dulo’y napag-alam ding para sa kapatid n’ya ang ginagawa nito.
  • Fredo – lalaking napupusuan ng tagapagsanysay. Unang lalaking nagpunta sa bahay ng magkapatid na hindi naakit sa ate ng tagapagsanaysay.
  • Victor – unang lalaking naakit ng ate ng tagapagsanaysay.
  • Carlos – pangalawang lalaking naakit ng ate ng tagapagsanaysay.

Buod[]

Balisang-balisa ang tagapagsanaysay nang malaman niyang hindi matutuloy ang kanyang ate sa pag-alis nito sa kanilang bahay. Natatakot siya na magaya si Fredo sa unang dalawang lalaki na dinala niya sa bahay. inabot sila ng gabi sa kama AND SO ON ......


author: arianne cute,..n javier

Paksa[]

  • Pag-aalala sa kapatid – ang ate ng tagapagsanaysay ay nag-aalala lamang sa kapatid niya kaya niya ginagaw ang pag-aakit sa mga lalaking may pagtingin sa kapatid.
  • Pag-ibig – kapag tunay at totoo ang pag-ibig, kahit na anong gawin ay hindi magbabago ang isinisigaw ng puso.
Advertisement