Mga Maikling Kuwento Wiki
Advertisement

May Akda[]

Gloria Villaraza Guzman


Mga Tauhan[]

  • babae - 26 anyos na dalaga.
  • Tiya Miding - kapatid ng ina ng babae na kasabay niyang pumunta sa Roma at Herusalem.
  • Norberto Felix - 42 anyos na byudang lalaki.
  • Lino - anak ni Mr. Felix. Kakatapos lang niya ng kolehiyo sa Pilipinas at isinama ng kanyang ama sa pamamasyal sa London, Paris, Roma at Herusalem
  • Lemuel - naging kasintahan ng babae. Ilang ulit na niyang niyaya ang babae sa motel pero tumatanggi ito.
  • Thelma - kaibigan ng babae na nagbalitang may kinakasama ang kasintahan nitong si Lemuel.

Buod[]

Sumama ang babae sa kanyang Tiya Miding papuntang Roma at Herusalem hindi lamang para mabendisyunan ng Mahal na Papa kung hindi para makalimutan ang panloloko sa kanya ng kasintahang si Lemuel. Malapit na noon ang kanilang pagtatapos nang maibalita ni Thelma sa babae na may kinakasama si Lemuel sa tinutuluyan nitong apartment.

Isang linggong namalagi at naglibot-libot sa Roma ang mag-tiyahin. Pagdating sa Herusalem, sinamahan sila ng giyang Hudyo ng hotel na kanilang tinutulyan patungo sa simbahan ng Golgotha, ang lugar kung saan ipinako sa krus si Hesus. Nagpresenta ang mag-amang si Norberto Felix at Lino, kapwa Pilipino, na umagapay sa magtiyahin sa mahaba-habang paglalakad mula ikalimang istasyon ng Via Dolorosa at pumayag naman ang mga ito. Nagkakuwentuhan ang apat at kinalaunan ay sabay-sabay na umuwi ng Pilipinas.

Sa Maynila, naging malapit sa isa't isa ang apat at kung saan-saan sila namasyal: Tagaytay, Caliraya, Caylabne, Puerto Azul, Tagaytay.

Sa huling pagpunta nila sa Tagaytay kung saan nagkasarilinan si Norberto at ang babae, inilabas ni Norberto mula sa bulsa ng dyaket ang isang brilyanteng singsing at inalok ng kasal ang babae.


Mga Paksa[]

  • Age doesn't matter o hindi mahalaga ang edad pagdating sa pag-ibig - 42 anyos si Mr. Felix samantalang 26 anyos lamang ang babae.
Advertisement