Mga Maikling Kuwento Wiki
Advertisement

May akda[]

Honorio Bartolome de Dios

Mga Tauhan[]

  • Kier - arkitekong kaibigan ni Bimbo
  • Philip - kaibigan nina Bimbo at Albert
  • Eric - yumaong kaibigan nina Albert at Art
  • Ka Enchong - pinakamatandang manunuli sa baryo
  • Ka Ian - tatay ni Bimbo

Buod[]

sumpa yang pagmumukha mo na tag araw habang nasa silyon, pinanonood ni Albert ang kalsada pati ang mga kababaryo niyang nagmula sa simbahan sa kabayanan o di kaya'y sa mga pabasa ng Mahal na Pasyon. Naalala niya ang bakasyon nila nina Bimbo at Art nang matapos sila ng elementarya. Pagkatapos gumradweyt ay nagpatuli sila sa tabing-ilog, kay Tata Andong. Nabanggit ni Alber kay Tata Andong ang pagkakatayo ng bagong subdibisyon sa Poblasyon. Sabi niya sa kanilang tatlo na iyon raw ang sumpa ng tagapangalaga ng buwan para sa mga taga-San Miguel at iba pang mga taon hindi maghahanda.

Uupo sana sa silyon si Albert nang may naulinigan siyang tumatawag sa kanya, ngunit wala siyang nakita. Tinawag siya ng nanay niya upang kumain. Habang naghuhugas, muli nagsalita ang kanyang ina. "Patay na si Bimbo, ang kababata mo. Nalunod."

Tinuyo na ng tag-araw ang kanyang luha nang pinuntahan niya ang burol ni Bimbo. Pagkalabas ng ama ni Ka Celso, ang tatay ni BImbo, sa kwarto, naalala niya ang mga sinabi nito sa kanya ukol sa kanyang diko at ukol sa sobrang pagiging malapit niya kay BImbo. Hindi nagpadala sa talim ng tingin ni Ka Celso si Albert, binati pa rin niya ito, ngunit dinaan lang siya ng matanda.

  • ====Habang nakasakay sa kanilang bisikleta, napansin nina Albert at Art ang malaking pagbabago sa dating pasyalan nilang tatlo. Ang dating mga bukiran ay subdibisyon nang puno ng matataas na bahay at sementadong kalsada.====

Paksa[]

  • Modernisasyon - patuloy na pagbabago tungo sa modernisasyon, tulad ng pagbabawas sa mga lupaing pansaka para mapagtayuan ng mga subdibisyon
  • Mahal na araw - tipikal na mga gawain ng mga tao sa probinsya tuwing Semana Santa.
  • Tag-araw - mainit na panahon tuwing Semana Santa
Advertisement